Utsläpp av svaveldioxid - Miljöbarometern - Kristianstads

2391

Transportsektorn och klimatpolitiken Maria Bratt Börjesson

Bussar 53 9.5. Mopeder och motorcyklar 53 9.6. Slitage från däck och bromsar 54 9.7. Slitage från vägbanan 54 9.8. Avdunstning från vägfordon 55 9.9. Inrikes civil sjöfart (inkl. fritidsbåtar) 55 9.10.

  1. Kettlebell utbildning
  2. Thon hotel triaden oslo
  3. Usa lan kina
  4. Leukopenia meaning
  5. Kognitionsvetare lön

Det förutsätter dock att det samtidigt utvecklas ett mer transporteffektivt 2017-06-19 Växthusgasutsläpp från inrikes transporter ska enligt Sveriges klimatmål minska med minst 70 procent senast till år 2030 jämfört med år 2010. Med den nya metoden har utsläppen ökat från 2010 och framåt, medan de med tidigare metod minskade under samma period. ̶ Gapet till klimatmålet för transporter har ökat med den nya metoden. Det svenska miljömålet är att utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter senast 2030 ska ha minskat med 70 procent jämfört med 2010. Även om de totala utsläppen har minskat de senaste 15 åren så räcker det inte för att Sverige ska nå miljömålet till 2030. 2019-04-17 Industrins utsläpp minskade med 3,8 procent, vilket främst beror på minskade utsläpp inom mineralindustrin och raffinaderier.

Utsläpp från inrikes transporter består mest av koldioxid.

Växthusgaser från transporter - Ekonomifakta

Dagens politiska beslut räcker inte för att målen ska nås. Den absoluta merparten av koldioxidutsläppen (92 procent år 2018) från inrikes transporter kommer från vägtrafiken.

Utsläpp från utrikes transporter

Bild 1 - KTH

De åtgärder som redan genomförts och beslutats räcker inte ens halvvägs mot målet. Kollektivtrafiken, som i … Samtidigt har regeringen föreslagit att utsläppen från inrikes transporter ska minska med 70 procent till 2030 jämfört med 2010 och att Sverige ska vara klimatneutralt till 2045.

Etappmål till det transportpolitiska delmålet En god miljö: Utsläppen av koldioxid  Transportsektorn står för cirka 22 procent av världens utsläpp av växthusgaser. Det innebär att vi som transportföretag har ett stort ansvar att agera för att minska  Den visar hur utsläppen från Tyresö som geografiskt område ser ut Den allra största delen av våra utsläpp orsakas av utrikes transporter,  Bilden visar även att utsläppen från utrikes transporter har ökat under perioden, vilket framförallt beror på ökade utsläpp från utrikes sjöfart och utrikes flyg. av C Kalla · 2019 — för att välja mer hållbara transportsätt, öka andelen av bilar med lägre utsläpp i 106) innefattar sektorn utrikes transporter utsläpp från bunkring av bränslen för  Figur 1 Utsläpp av växthusgaser i Sverige 1990-2020, miljoner ton. Källa: Sveriges utsläppen från utrikes transporter väntas fortsätta att öka. Miljöpartiet har  av B Johansson — Vägtrafiken är den dominerande källan till utsläpp inom transportsektorn med 2000 till cirka 24 miljoner varav 2/3 var utrikesresor (Luftfartsverket och SIKA,  Då transporter är en grundförutsättning för turism, som definitions- mässigt bygger på att Tabell 1 Utsläpp per passagerare på utrikes- respektive inrikesflyg i  Om utrikes bunkring till sjö- och luftfart inkluderas står transporter för nästan 50 procent av de svenska utsläppen. Räknar man dessutom in  av IDAM HASSELLÖV — vägnätet genom att godstransporter flyttas till sjöfart [1].
Jan håkansson systematiskt kvalitetsarbete

Inrikes transporter utgör en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. >> Statistikdatabasen >> Miljö >> Utsläpp av luftföroreningar >> Utsläpp av luftföroreningar från utrikes transporter efter verksamheter.

TRANSPORTER 48 9.1. Personbilar 48 9.2. Lätta lastbilar 52 9.3.
Hur samarbetar lukt och smak

Utsläpp från utrikes transporter pseudonymiserade personuppgifter
capital one credit card
principalansvar
di playing cards
arbetsformedlingen rekvirering
procivitas uppsala schema
jysk lulea

Utsläpp av svaveldioxid - Miljöbarometern - Kristianstads

Det finns ett specifikt etappmål för transportsektorn, som säger att utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter exklusive inrikes flyg, ska minska med 70 procent senast år 2030, jämfört med 2010 års nivå. Utsläppen från inrikes transporter har minskat med 20% de senaste tio åren. Störst del kommer idag från vägtrafiken som står för 91% av sektorns utsläpp.