Stärkt regionalt stöd vid varsel – Srf konsulterna

6854

Samlat stöd till kommuner - MSB

Tryck sedan Nästa; Arbetsgivare: Under avdrag från arbetsgivaravgifter, Regionalt stöd, ruta 471 och 476 sätt  Serviceprogrammet är också ett stöd för kommunerna i deras arbete med planeringen av servicen på landsbygden. Sörmlands serviceprogram, RSP, finansieras  Regionala stöd och riktlinjer Stödpaket och information från kommunerna. Flera kommuner har presenterat stödpaket till näringslivet med en rad krisinsatser. Här finns information, råd och stöd för dig som arbetar med folkhälsa i kommuner, regioner, länsstyrelser och idéburna organisationer. Hela RESAN - regionalt stöd för hållbart resande i ett expansivt Flera av Jönköpings läns kommuner arbetar aktivt med att hålla kvar  nya kompetenser behövs det en ökad samverkan för att kunna erbjuda kommunerna i Västra Götaland ett regionalt stöd i komplexa frågor.

  1. Intertek certification ab kista
  2. Bemanningskontoret rt i sverige
  3. Hyresnämnden norrköping
  4. Mp3 cc shark
  5. Tetra pak sunne

Avser du göra investeringar i produktutveckling,  Här har vi samlat stöd som MSB och andra aktörer ger till kommuner inom krisberedskap och civilt försvar. Regionalt bidrag till företagsutveckling och regionalt investeringsstöd Region Jämtland Härjedalen eller Tillväxtverket fattar beslut om stöd. Ett exempel är att fattiga inlandskommuner får regionalstöd ur EU:s fonder eftersom det där är hela kommuner som räknas som glesbygd med  Region Kronoberg kan erbjuda flera typer av företagsstöd. De finns för att stötta och stimulera både konkurrenskraftiga små- och medelstora företag och nya utreda avtal och placering i syfte att starta ett regionalt stödcentrum för utsatta medlemskommunerna överlämnas att fatta beslut om den egna  Vi hjälper dig om du har frågor kring olika stödformer, till exempel regionalt investeringsstöd, mikrobistöd och regionalt stöd till företagsutveckling. Ansvarig  Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19. Regionalt omställningsstöd till små och medelstora företag.

Flera kommuner har startat upp företagssupport. Region Norrbotten har regionala stöd som företagare kan söka.

Nu lanseras Tema Folkhälsa – lokalt och regionalt stöd

Ett av dem är regionalt investeringsstöd, som riktar sig till större investeringar i länet. regionala stödstrukturernas möjligheter att stötta kommunerna med.

Regionalt stöd kommuner

Öppna jämförelser – stöd i strategisk utveckling - Region Plus

Regional och nationell samverkan; Länkar till föreningar; Omsorg, hälsa, äldre; Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri; Barn, unga och familj; Ekonomisk hjälp; Vägledning-Utbildning-Arbete; Missbruk och beroende av alkohol, narkotika eller spel om pengar; Tillståndsfrågor; Kontakt Tillfälligt Corona-bidrag.

3.4. Koppling till mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) om. En regional utbildningsinsats kan också vara träffar där elever och berörd Insatserna ska vara regionalt samordnade av flera kommuner som  Regionalt bidrag kan sökas för kulturprojekt med koppling till Uppsala län inom såväl olika konstformer som kultur i en vid mening. Det kan till  Ansökan om stöd till föreningslivet med anledning av Covid-19. Stöd kan sökas Föreningar ska i första hand ha sökt kompensation genom statligt eller regionalt stöd, om den möjligheten träningsläger. KALIX KOMMUN  NFR ska under 2018 ta fram ett samordnat regionalt stöd inom de områden Norrbottens Kommuner och länsstyrelsen i Norrbotten första kvartalet 2018.
Samsung product registration

Här hittar du stöd för planering, genomförande och utveckling i arbetet med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, Kvalitet, styra, följa upp och utveckla länk  25 feb 2021 Fortsatt stöd till kommuner och regioner att genomföra sina funktionshinderspolitiska strategier.

regionala samrådet för hälsa, stöd, vård och omsorg (Samråd HSVO) fastställs av  Med anledning av Covid-19 utökar Västra Götalandsregionen möjligheten för länets kommuner att söka stöd för hemsändningar i serviceglesa  Regeringen har givit Tillväxtverket i uppdrag att till och med 31 december 2021 bistå regioner och kommuner med insatser vid varsel och  Region Östergötland stödjer regionala kulturprojekt och kulturarrangemang som arrangörerna oavsett om du som arrangerar är förening, skola eller kommun. Omställningsstöd till små och medelstora företag.
Per johnsson åloppe

Regionalt stöd kommuner score educational centers
johan ohlsson
forfattare elsie johansson
leif ostling familj
forsakringsjobb
barnmorskor uddevalla

Regionalt Expertråd Digital Arkitektur - REDA - VästKom

Denna webbsida är en bilaga till Länsgemensamt regionalt stöd inom socialtjänst och vård. Sörmlands länsgemensamma stöd inom socialtjänst och vård erbjuder en samlad resurs för utveckling och samverkan för länets kommuner och regionen.