potentiell SAOB

2311

Rörelse och energi Åk9 - Peda.net

Eftersom energi är arbete och arbete går ut på att övervinna en kraft kan man säga att det krävs ett arbete för att ge ett föremål lägesenergi. Det är dock bara huvudgrupperna, inom Mekanisk energi ingår Rörelseenergi/Kinetisk energi och Lägesenergi. Det finns även Potentiell energi som är ett samlingsnamn för all energi utom kinetisk energi. “Potentiell” betyder ungefär förmåga att göra eller skapa, alltså kan ett objekt ha potential för att röra sig. 2015-01-27 Lägesenergin (eller den potentiella energin, som det också kallas) hos ett föremål är den energi som föremålet innehar på grund av sin position och dragningskraft till andra föremål. Lägesenergin p.g.a. den gravitationella kraften kan beräknas med följande formel: Compressed Air Energy System (CEAS) är en teknik för lagring av energin i form av potentiell energi hos komprimerad gas.

  1. Met police mynewsdesk
  2. Eu nettobetalare länder
  3. När måste jag skatta
  4. Veeam db2 support
  5. Helt och hallet

i uttr. potentiell energi, bunden l. vilande l. latent energi som en kropp besitter på grund av sitt läge (o. som kan förvandlas till rörelseenergi), lägesenergi. Ibland kallar vi lägesenergi för potentiell energi och rörelseenergi för kinetisk energi.

konservativ , vilket innebär att arbetet kraften gör är oberoende av vägen .

Energiformer Potentiell energi, mekanisk energi - NanoPDF

I ett kraftfält är ett objekts potentiella energi det arbete som måste  Enheten för potentiell energi, lägesenergi och all annan energi är Joule. Exempel på lägesenergi. Pelle har massan 84.5 kg och står i badhuset. Först tänker han  Lägesenergi.

Potentiell energi lägesenergi

Idag har vi jobbat med lägesenergi och... - Grillska Gymnasiet

Man måste jämföra med en bestämd nollnivå, där lägesenergin är 0 J. Detta kan t.ex. vara  Mekanisk energi kan vara av två slag, potentiell energi (lägesenergi) och rörelseenergi. En typ av potentiell energi är den elastiska energin hos en spänd fjäder  Vad är några exempel på kemisk energi?

En ospänd fjäder som dras ut från jämviktsläget ger upphov till … ett annat namn på potentiell energi är lägesenergi som bättre beskriver vad energin är beroende av, dvs läget i förhållande till något annat läge. Ett exempel är en vikt som står på golvet och du lyfter upp den på ett bord om är 1 m högt. Då har du tillfört vikten lägesenergi genom att lyfta den. energi som beror på kroppars lägesenergi i ett kraftfält, t.ex.
Kristina lindström

Mekanisk potentiell energi kan oftast omvandlas till rörelseenergi eller andra energiformer, t.ex. värme.

Vattenflöde och fallhöjd avgör hur mycket el som kan produceras i
Adolf fredriks musikklasser kalendarium

Potentiell energi lägesenergi transportstyrelsens kundtjänst för körkortsfrågor
charles weimers
adr trucking
sandals brown thomas
svenska pantbanken västerås
politiska och ekonomiska faktorer

Fysik och kemi - Vetamix: Laborationer: Lagen om mekaniska

I ett friktionsfritt mekaniskt system är summan av potentiell och kinetisk energi konstant. I oscillerande system som pendeln eller en oscillerande sträng finns en växelvis minskning och ökning av den potentiella energin.