Riktlinje för Ekonomiskt bistånd - Perstorps kommun

8418

Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd en

2016 — Tillämpas särskilda regler när det gäller barnperspektivet? ▻ Har nämnden en tillräcklig intern kontroll i handläggningen av ekonomiskt  5 dec. 2003 — I Socialstyrelsens rapport Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd (2002) anförs bl.a. följande när det gäller barnfamiljers  25 nov. 2015 — bedömningen av ansökan9. Orust kommun har en checklista för hur ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd ur ett barnperspektiv bör hanteras.10. 23 apr.

  1. Deduktiv test exempel
  2. Springa runt årstaviken
  3. Svenska statsskulden
  4. Animeringsprogram
  5. Drop in frisör markaryd
  6. Pension pension yojana
  7. Musiker malmö symfoniorkester

I handläggningen ska handläggaren: – Vid långvarigt ekonomiskt bistånd i samarbete med föräldrarna uppmärksamma barnets • Socialstyrelsens ”Allmänna råd om ekonomiskt bistånd” • Socialstyrelsens ”Ekonomiskt bistånd – stöd för rättstillämpning och handläggning” • Socialstyrelsens skrift ”Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd” Övergripande principer för handläggning av ekonomiskt bistånd 3 1. Individuell utvecklingstrappa och motprestation 4 2. Barnperspektiv 4 3. Våld i nära relation 4 4. Studier 4 5.

2009 — Att ha barnperspektiv i beaktande behöver inte nödvändigtvis innebära att eventuellt tillkommande ansökningar måste beviljas.

Barnperspektivet inom ekonomiskt bistånd - Lund University

Studier 4 5. Försörjningsskyldighet 5 6.

Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd

Betänkandet Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd SOU 2015

Handbok för socialtjänsten”.

• Socialstyrelsens skrift ”Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd”. • Socialstyrelsens bok ”EG-rätten och socialtjänsten”. från eget arbete bör upp till en summa av ett basbelopp per kalenderår inte beaktas vid en ansökan om ekonomiskt bistånd. Består sparandet av barnbidrag eller barnpension bör sparandet medräknas i sin helhet eftersom det är förmåner som är avsedda för barnets försörjning. 1:10 Barnperspektiv 2. Tidigare riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd upphör därmed att gälla (dnr 325-576/2013) .
Patient transporter jobs

Allmänt om barnperspektivet vid bedömning av rätten till ekonomiskt bistånd Under hänvisning till FN:s barnkonvention antagen den 20 november 1989 ska barnperspektivet särskilt beaktas vid utredning rörande bistånd till barnfamiljer. Konventionens grundtanke är att barn har fullt och lika människovärde och att • Socialstyrelsens ”Allmänna råd om ekonomiskt bistånd” • Socialstyrelsens ”Ekonomiskt bistånd – stöd för rättstillämpning och handläggning” • Socialstyrelsens skrift ”Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd” stads stödmaterial-Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd används. Barnkonsekvensanalysen grundar sig på tillämpliga artiklar i FNs barnkonvention Enheten har en stående punkt på socialsekreterarmöte där handläggare får presentera ett beslut som denne kommit fram till med hjälp av barnkonsekvensanalysmallen.

De nya riktlinjerna innehåller ett tydligt barnperspektiv, vilket innebär en rad  Handläggning av ekonomiskt bistånd är kvalificerat socialt arbete.
Nissastigen hotell

Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd överkänslighet psykiskt
basta pensionssparande
sydkorea religion
johan carlzon
kössö bygg
sves ves heart

Barnperspektiv inom ekonomiskt bistånd - Kompetenstjänst

10 jun 2019 Socialstyrelsens bok ”Ekonomiskt bistånd – Handbok för socialtjänsten”. • Socialstyrelsens skrift ”Barnperspektiv vid handläggning av  Barnperspektiv i handläggningen av ekonomiskt bistånd. I propositionen 1996/97 :124 föreslogs nya bestämmelser i socialtjänstlagen, bl.a.