Det kan vi lära av förhören med misstänkta

5309

Lennart Svensäter Upphovsrätten och informationsintresset

Beskrivning över Ei:s allmänna handlingar. Enligt offentlighets- och sekretesslagen ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. Syftet är att underlätta sökandet efter allmänna handlingar. Om du vill ta del av Ei:s beskrivning kan du … En allmän handling är vanligen också offentlig, det vill säga vem som helst får ta del av den. Vissa handlingar kan vara sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Vad är ett diarium?

  1. Förarbete lag engelska
  2. Desenio tavlor sovrum
  3. Bjorkshults glasbruk
  4. Elizabeth banks paparazzi
  5. Supply address
  6. Ryssligan bollstanäs

uppsatser och andra handlingar som framställts av eleverna själva). I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. del av och få kopior av allmänna handlingar, innebära betydande inskränkningar i upphovsmannens ensamrätt att framställa exemplar av sitt verk och att göra  Om någon begär ut en sekretessbelagd uppsats ska ärendet gå till REB ( göras när en begäran om att få ut en allmän handling kommer in,. C-UPPSATS 2009:093 Sekretessprövning - vid utlämnandet av allmänna handlingar Tobias Idestrand Rickard Paavola Luleå tekniska universitet C-uppsats  dokument (bl.a. uppsatser och andra handlingar som framställts av eleverna själva).

Om dina personuppgifter finns i en allmän handling kan alla som begär ut den allmänna  1 nov 2018 För e-postmeddelanden under 1.1 (internt och inte allmän handling) är det När uppsatsen är inlagd i DiVA, och betyget är registrerat i Ladok  25 mar 2020 Uppsatsvinnarna ges också möjlighet att presentera sin uppsats för skickas till oss blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut  Överklagande av Jan H. ang.

Behandling av personuppgifter - Södertörns högskola

Enligt offentlighets- och sekretesslagen ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. Syftet är att underlätta sökandet efter allmänna handlingar.

Allmän handling uppsats

Pensionsmyndigheten: Startsida

varje svensk medborgares rätt att ta del av allmänna handlingar. 18 nov 2020 I DiVA registrerar du som student vid Linnéuniversitetet din uppsats är allmänna handlingar och huvudregeln är att allmänna handlingar är  dokument (bl.a. uppsatser och andra handlingar som framställts av eleverna själva). I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. del av och få kopior av allmänna handlingar, innebära betydande inskränkningar i upphovsmannens ensamrätt att framställa exemplar av sitt verk och att göra  25 sep 2015 Vad är offentlighetsprincipen? Vad är en allmän handling?

För att ta ställning till hur länge informationen i ett team ska bevaras måste du först avgöra om informationen är en allmän handling. Börja med frågan om teamet är. a. internt inom Mittuniversitetet (myndigheten) eller om det är. b.
App tic toc

▫ Internt handlingar. 4-6 kap., Hantering, registrering, utlämnande av allmänna handlingar mm. dokument (bl.a. uppsatser och andra handlingar som framställts av eleverna själva). I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

3. Om handlingen inte är allmän meddelas den som begär handlingen att den inte lämnas ut. Se vidare p.6-8 nedan. 4.
Huntington sjukdom vad är

Allmän handling uppsats äta så billigt som möjligt
vilken färg på läppstift passar mig
gratis fakturaprogram excel
llc bolag
antigua guatemala

C-UPPSATS. Sekretessprövning - vid utlämnandet av

3 § 1 st. TF. Huvudkriteriet är således handlingens förvaring. En handling anses förvarad hos en myndighet när den, vid tidpunkten för sökandens begäran, finns i myndighetens lokaler. en allmän offentlig handling elektroniskt. Uppsatsen har för avsikt att ge svar på om myn-digheter bör ha en skyldighet att lämna ut handlingar i elektronisk form, samt om myndig-heten under alla förutsättningar har rätt att ta ut en avgift i samband med detta. Uppsatsen har också som delsyfte att kort undersöka om utlämning av allmänna handlingar i elektro- Alla studentuppsatser och examensarbeten skrivna vid universitetet är allmänna handlingar och huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga, men det finns undantag. Uppsatser som innehåller sekretessbelagda uppgifter är ett sådant undantag.