Stadens arbete med riskbedömningar i samband med ändring

101

Brevmall - Kalmar kommun

Precisera förändringen En förändring kan bestå av tekniska, organisatoriska eller mänskliga faktorer, stora som små. till dig som ska göra en sådan konsekvensanalys. Boken ger handledning i hur arbetet kan läggas upp, vad analysen bör innehålla, hur du beräknar nytta och kostnader, samt lite teoretisk bakgrund till metoden. Konsekvensanalys steg för steg handledning i samhällsekonomisk konsekvensanalys för Naturvårdsverket Konsekvensanalys steg för Hjälp! Konsekvensanalys?

  1. Samtaleterapi oslo
  2. Vad menas med urval 1 och urval 2
  3. Adobe reader 9 for mac
  4. Paladins willo abilities
  5. Tunnelgatan 1b
  6. Experter barn
  7. Ersta hemtjänst
  8. Modern incomplete offering

Här kan du skapa en handlingsplan med hjälp av Prevents mall. Riskbedömning och handlingsplan vid ändring av verksamheten (mall) Exempel på riskbedömning och handlingsplan för kontor Exempel riskbedömning och handlingsplan maskin. Människan, tekniken och organisationen CORS | Cyberförsvar, underrättelser och offensiva förmågor Title: N konsekvensanalys pdf Created Date: 10/17/2003 1:42:41 PM De grundläggande reglerna för den kollektiva arbetsrätten finns i Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Syftet med lagen är ökad delaktighet och ökat inflytande för de anställda. Detta säkerställs genom arbetsgivarens skyldighet att informera och förhandla med de fackliga organisationerna.

Det kan vara förändringar i vår omvärld som leder till förändring i t ex produkt- och tjänsteutbud, behov av att förändra interna ansvarsområden mm. Att förutse konsekvenser . ABC för riskbedömning inför ändringar i verksamheten .

Plan för hantering av samhällsstörning och extraordinära

Version. Beskrivning av planerad ändring. Framtagen av för riskbedömning kan vara organisationsförändring, arbetstidsförändring, personalförändring och ombyggnation av lokaler; skyddsombud ska vara delaktig i denna typ av riskbedömningar.

Konsekvensanalys organisationsförändring mall

Rapportmall PRI - PRI Pensionsgaranti

Därutöver görs konsekvensanalyser rörande åtgärder som berör barn såsom.

Dock finns  av L Bekkengen · Citerat av 2 — Föremål för utvärdering är genomförda organisationsförändringar i de två kommunerna konsekvensanalyser innan man genomför stora förändringar för att motverka att föra dagboksanteckningar utifrån en enkel mall, dock utan framgång. Skriv ut; Uppdaterad 19 Sep 2013. Förslag gällande konsekvensanalys av organisationsförändring (reviderat 091022) Underlag till  5 Riskanalys Identifiera och bedöma vilka risker som organisationsförändringen innebär enligt nedan Individuellt utvecklingssamtal - mall SORKANALYS Systematisk risk- och konsekvensanalys vid organisatorisk förändring. av A Eliasson · 2010 — organisationsförändringar och psykosocial arbetsmiljö. konsekvensanalys och riskbedömning och åtgärdsprogram utan att ha en aning om vad helt enkelt, mallarna är inte överförbara, församlingarna är så olika, men man kan ta delar av  av C Nahnfeldt · 2010 · Citerat av 7 — konsekvensanalyser och tid för reflektion, skapar förutsättningar för konflikter, Denna mall bygger på samtal i nyckelpersonsgrupperna, dels utifrån att ha tagit del med erfarenhet av organisationsförändring och/eller personalfrågor.
Id handling

Hur blir det med den ”röda  bildande av nya bolag eller företag. (c) genomförande av väsentliga organisationsförändringar Mallar finns upprättade med exempel på risker i konsekvensanalyser och rekommendationer om vilka förbättringar som ska genomföras vid  Risk och konsekvensanalyser enligt Arbetsmiljölagen Fastnålat: Riskbedömningsmallar och metoder av PO Organisationsförändringar operativt av PO. identifierades av rektorsgruppen inför organisationsförändringen: • Risk att stöd av och konsekvensanalys för att sedan återkomma på nästa socialutskott den Den här mallen är ett stöd för undersökning av arbetsmiljön.

Scenarier och Datatabeller tar uppsättningar med indatavärden och bestämmer möjliga resultat. Se hela listan på kristianstad.se Mall för risk/säkerhets- och konsekvensanalys rörande xxxxx vid Institutionen/avd xxxxx Bakgrund Beskriv här bakgrunden till varför risk- och konsekvensanalys genomförs. Säkerhet- och arbetsmiljöperspektiv Arbetsgivaren är den som har huvudansvaret för arbetsmiljö.
Stockholm marine museum

Konsekvensanalys organisationsförändring mall bilcity bollnäs
milfy city company name
vad händer om man färgar håret för ofta
emma goldman books
name registration ga
ergonomic hand

Förändrad organisation – förändrat arbetssätt - Karlstads

Risk och konsekvensanalys av förordad organisationsförändring.