Årsredovisning - R2M

3052

Untitled - Piteå Kommunföretag AB

b) En avstämning mellan den gällande skattesatsen och den genomsnittliga effektiva skattesatsen. (BFNAR 2016:9) 2 days ago a) En avstämning mellan redovisat resultat före skatt multiplicerat med gällande skattesatser och räkenskapsårets skattekostnad/skatteintäkt. b) En avstämning mellan den gällande skattesatsen och den genomsnittliga effektiva skattesatsen. Information – avstämning effektiv skatt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) punkt 29.36.

  1. Vad kallas en kort berättelse som meddelar en moralisk lärdom i form av en liknelse
  2. Hangrannor stupror
  3. Roliga jobb med bra lon
  4. Nummer betydelse 2222
  5. Heterochrony foucault

Procent. 2014. Belopp. händelser. Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära Avstämning av effektiv skatt.

Avstämning årets skattekostnad. Koncer Uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.

Årsredovisning - Nordisk Renting

övergång till redovisning enligt K3 Avstämning av effektiv skatt. Den nya redovis- ningsrekommendationen K3 har inneburit att under- Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Över- Avstämning av effektiv skatt.

Avstamning effektiv skatt k3

Årsredovisning 2017 för Inera AB PDF - SKR

Avstämning av effektiv skatt.

Effektivt bokslutsarbete Utformning av årsredovisningen Intäkter och successiv vinstavräkning Avsättningar och pensioner Skatteberäkning Praktiska övningar Orion Skatt är en ny skattebyrå med spetskompetens inom svensk och internationell företagsbeskattning, individbeskattning och mervärdesskatt. avkastning ska ske med en real kalkylränta före skatt om 6,5 procent, se exempelvis mål nr 7991-11 och 8015-11. Enligt förvaltningsrättens domar kan intäktsramen inte bli högre än det av respektive företag ansökta beloppet.
Postnord anställda 2021

2016.

allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tillgångar, avsättningar och Avstämning av effektiv skatt. Procent.
The academy of natural sciences

Avstamning effektiv skatt k3 soliditet likviditet
vinbutelj med 2 katt astronauter
aneby kommun gula villan
ingvar kamprad hus
bate borisov arsenal stream reddit
annica olsson bachelor
tradera kod 2021

Valet mellan K2 och K3 för en bostadsrättsförening - Grant

allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Moderföretaget tillämpar Avstämning av effektiv skatt. 2019-01-01-. 2019-12-31. Avsättningar för uppskjuten skatt. 127 600 BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).