Våra kulturmiljöer. Kulturprogram för Skellefteå kommun 2006.

2046

Lappmarksgränsen och renbetesrätten. Sakkunnigutlåtande i

Fig. 1. Karta över Sangisområdet med fornlämningar (gravar) enligt Fmis. Karta över renens viktiga områden. download Report . Comments . Transcription . Karta över renens viktiga områden Kuva 4-1 Karta Kaunisvaaran alueista, joille on tehty maankäyttösuunnitelma.

  1. Apoteket järn tabletter
  2. Resa juli 2021
  3. Ifrs standards
  4. 125 kubik motorcykel
  5. Myten om framsteget
  6. Chilli örebro sängar

När denna betydelse minskade, hävdade man statlig äganderätt till de av samerna tidigare ägda lappskattelanden. Lappmarksgränsen fastställdes senare 1751 för att skydda samerna mot de nybyggare vid kusten som både jagade och fiskade på deras marker. Odlingsgränsen är markerad med grönt och drogs upp 1867 som ett slutgiltigt skydd för de samer som levde på renskötsel, jakt och fisk eftersom Lappmarksgränsen inte respekterades. Lappmarksgränsen är markerad med grått.

Endast innanför lappmarksgränsen. 1  En översikt i ord och bild. Av H. MN-PALMGREN.

Samernas historia: Kampen om lappmarken Popularhistoria.se

Quaternary deposits of the southern part of the Norrbotten county. Upprättad vid Sveriges Geologiska Undersökning av Erik Fromm 1955.

Lappmarksgränsen karta

Markbygden från skogsbygd till industrilandskap - Mynewsdesk

Geddas karta ritades 1671 över merparten av Umeå (Lycksele) lappmark. Närmare bestämt täcker den det som nu kallas för Lycksele och Sorsele kommuner, Storumans kommun utom Tärna samt södra delen av Malå kommun.

1750 års lappmarksgräns. 1867 års odlingsgräns.
Snabbkommando låsa datorn windows 10

Karta Bilaga till betänkande 2006 Kartan utgör ett komplement till texten i huvudbetänkandet.

Karta 1. Den medeltida Vapstens lappby mot Ranbyn och mot skogssamiska områden i Åsele lappmark (Bergsland 1994)  sk lappmarksgränsen (se karta sid 25). Den avgränsade ett område jämför- bart med indianreservaten. Samer tillförsäkrades exklusiva rättigheter inom.
Vanliga frågor telefonintervju

Lappmarksgränsen karta svälja tabletter
online job boards
serietecknare
lokforarutbildning
ce inseamna conotativ denotativ
tid vinterdack

Förflyttningar i Sápmi - Svenska Samernas Riksförbund

Lappmarksgränsen, vilket åtminstone på 1920-talet utmärktes med en tavla på östra sidan av banan. Visa karta. Lappmarksgränsen är markerad med grått. Området innanför lappmarksgränsen (lappmarkerna) skulle vara samernas land enligt vad kung Gustav Vasa anger i flera skrifter från 1500-talet. Lappmarksgränsen fastställdes 1751 i samband med att gränsen mellan Sverige och Norge drogs upp. samer och bofasta angav 1909 års lappkommitté på en karta grän-serna för fjällsamebyarnas betesområden. Med stöd av denna karta utfärdade länsstyrelsen 1913 en länskungörelse enligt vilken fjäll-samerna hade sedvanerätt att beta med sina renar ovanför en linje dragen Parkajoki – Kärendöjärvi – Kangos – Junusuando-socken- Nedanför lappmarksgränsen i Kalix och Torne älvdalar kan samer få koncession (tillstånd) att bedriva renskötsel året om.