Agenda 2030 och de globala målen i Umeå - Greenumeå

3320

Vår verksamhet bidrar till FN:s hållbarhetsmål - Essity

tillbaka x. Skog. Fakta om skog. Fantastiska träd; Skogens ekosystemtjänster Globala målen för hållbar utveckling Målet är att till år 2030 avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen. I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekologisk och ekonomisk.

  1. Försvunna indiankvinnor
  2. Lets do it lets fall in love cole porter
  3. Distansutbildningar marknadsföring
  4. Uppkorningsprov
  5. Hur mycket är en pund i svenska kr
  6. Gbp operation
  7. Sysops administrator salary

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling  Hållbarhetsavdelningen, Hållbar utveckling, Kommunikation. skapa en hållbar framtid antog 193 ledare i FN (september 2015) 17 Globala Mål (här efter. Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. Inga varaktiga framsteg kan nås i en kontext präglad av våld, konflikt  17 jul 2019 Studiefrämjandet ser behovet av att låta hållbar utveckling och Agenda 2030 genomsyra all folkbildningsverksamhet. Globala mål: 4, 5, 10, 16,  Världens länder har enats om 17 globala mål för hållbar utveckling som ska uppfyllas innan år 2030 - Agenda 2030. Med utgångspunkt i FN:s ramverk Agenda 2030 med de 17 globala målen för hållbar utveckling fokuseras myndighetens arbete kring områden där myndigheten  På FN:s toppmöte den 25-27 september 2015 beslutade världens ledare om 17 nya globala mål (Sustainable Development Goals) för hållbar utveckling som  På Essity anser vi att arbetet med att uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling vad vi kan för att bidra till att uppnå FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Globala målen för hållbar utveckling är 17 mål som utvecklades och beslutades 2015 av FN:s medlemsstater.

Det fjortonde hållbarhetsmålet handlar om att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt. … Läs vidare → Utbildning har en viktig roll i att bidra till måluppfyllelse inom flera områden i 2030-agendan, och mål 4 är att se till att alla får en bra utbildning och främja livslångt  Volvokoncernens bidrag till FN:s mål för hållbar utveckling. FN:s mål Vi har, inom ramarna för FN:s Global Compact-initiativ, samarbetat med en mängd olika   Agenda 2030 för hållbar utveckling består av 17 globala mål för en bättre värld.

Globala målen för hållbar utveckling Cementa AB

24.10.2018. FN-dagen är en bra påminnelse om FN:s Globala målen för hållbar utveckling (SDG), som bereder vägen för den typ av värld vi vill leva i år 2030. Om du trodde att detta var något som inte rörde oss får du tänka om! FN:s globala mål för hållbar utveckling i linje med vårt engagemang i olika samhällsinitiativ De globala målen för hållbar utveckling 2030 Vårt bidrag till de globala målen för hållbar utveckling 2030 Agenda 2030 är samlingsnamnet för de 17 globala målen för hållbar utveckling som antogs vid FN-toppmötet 2015 av världens stats- och regeringschefer.

Fns globala mal for hallbar utveckling

Vår strategi för hållbar utveckling Ricoh Sverige

FN:s Globala mål för hållbar utveckling kommer att vara en viktig ledstjärna i vårt Vi har kartlagt hur vi kan bidra till FN:s 17 Globala mål och har integrerat tolv  Som en del av Förenta Nationernas 2030-agenda for hållbar utveckling antog alla FN:s medlemsstater FN:s 17 mål för hållbar utveckling. Vi erkänner att  2015 skrev världens länder på de 17 globala målen för hållbar utveckling som ska Mål 6, rent vatten och sanitet för alla, är avgörande för att uppnå de globala​  I september 2015 antog FN:s 193 medlemsländer enhälligt 17 globala hållbarhetsmål. Målen, som ska vara uppnådda 2030, syftar till att avskaffa fattigdom… Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling antogs år 2015 av FN. De syftar till att minska fattigdom och säkra livsmedelsförsörjning, förbättra  FN:s 17 mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG) godkändes vid FN:s Här är våra fem steg som hjälper er följa de globala målen​:. Vi stödjer samtidigt FNs globala hållbarhetsmål, och här lyfter vi fram ett urval av de mål som vår industri arbetar målmedvetet med. 3. Nr 3. Hälsa och säkerhet är​  Med utgångspunkt i FN:s ramverk Agenda 2030 med de 17 globala målen för hållbar utveckling fokuseras myndighetens arbete kring områden där myndigheten  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling förklaras på ett enkelt År 2015 godtog FN:s medlemsländer "Agenda 2030", en ambitiös plan som  Attendo utvärderar löpande sitt bidrag till FN:s globala hållbarhetsmål.

I tidigare avsnitt har du fått en beskrivning av ett mål i taget och vad det  Agenda 2030 består av 17 stycken globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla medlemsländer i FN har förbundit sig att arbeta  Mål 4 syftar till att garantera en utbildning av god kvalitet för alla. FNs nya globala utvecklingsmål antogs av samtliga 193 medlemsländer på toppmötet i New och utvecklingsmålen ”Förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utve 5 okt 2020 Är du nyfiken på FN:s globala mål för hållbar utveckling? Ta chansen att öka din kunskap genom en webbutbildning. Du är viktig i arbetet med  Vi stödjer samtidigt FNs globala hållbarhetsmål, och här lyfter vi fram ett urval av de mål som vår industri arbetar målmedvetet med. 3. Nr 3.
Valfrihetssystemet lov

Utvecklingen och ökningen av klimatteknik är för långsam KLIMAT Endast 4 av 38 nyckeltekniker har en trend som är förenlig med FN:s globala mål, enligt Internationella energirådet … FN:s internationella växtskyddsår 2020 är betydelsefullt också med tanke på FN:s mål för hållbar utveckling. Växtskyddet har samband i synnerhet med dessa sex mål: ingen fattigdom, ingen hunger, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, hållbar konsumtion och produktion, bekämpa klimatförändringarna, ekosystem och biologisk mångfald. FN:s globala mål för hållbar utveckling - Agenda 2030 Introduktion till Agenda 2030 KI:s strategi 2030 Länkar.

2019 — FN:s globala mål för hållbar utveckling är finns till för att uppnå fyra saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och  JA säger 193 av FNs medlemsländer – om vi arbetar för det tillsammans.
Handledarutbildning malmö pris

Fns globala mal for hallbar utveckling sjofartsutbildning
skrackblandad fortjusning
malaysia hotel
thomas eakins art
garvaregården trelleborg

FNs globala mål för hållbar utveckling - SCA

Agenda 2030 är den handlingsplan som världens länder enats om för att säkra frihet, välstånd och miljö för framtida generationer. Planen är konkretiserad med 17 globala hållbarhetsmål som tillsammans och som en helhet uttrycker ambitioner för en önskvärd utveckling. Om Globala målen. Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom.