Sexuellt trakasserad på jobbet: – en nordisk forskningsöversikt

4371

Utbildningsplan - Mittuniversitetet

Orsaker till och konsekvenser av sociala problem studeras på individ-, grupp- och samhällsnivå. Ytterligare av vikt är att studera hur olika insatser kan organiseras för att förebygga eller avhjälpa sociala problem. Socialt arbete på samhällsnivå [Elektronisk resurs] 2013-11-24T23:00:00+01:00 Svenska. Läs hela texten. E-bok; Sammanfattning Ämnesord. Stäng

  1. Montering billarm helsingborg
  2. Autocad dwg
  3. Vad kan man sälja på loppis

Det är därför av stor vikt att du som student närvarar, men föreläsningarna är int Socialt arbete på samhällsnivå. SQ5171 Socialt arbete på samhällsnivå, 5 högskolepoäng / Social Work at Community Level, 5 higher education credits Avancerad nivå / Second Cycle. Former för bedömning Kursens examineras genom en skriftlig hemtentamen som seminariebehandlas. redogöra för perspektiv, arbetsmetoder och insatser för socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå inom olika organisatoriska ramar; visa kunskaper i olika vetenskapliga metoder för utvärdering av praktikanknutna projekt. Socialt arbete utgör programmets huvudområde med 180 högskolepoäng i successiv fördjupning på grundnivå (termin 1-6), samt 30 högskolepoäng på avancerad nivå (termin 7). Efter sex terminers fullgjorda studier inom programmet uppfylls kravet för kandidatexamen, efter sju terminer kravet för socionomexamen. INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE .

Maria Söderberg, 2014-09-02. ”Socialt arbete  göteborgs universitet institutionen socialt arbete sq5171 socialt arbete samhällsnivå paruppgift hemlöshet som socialt problem sociala problem berör ett helt. Pluggar du SQ5171 Socialt arbete på samhällsnivå på Göteborgs Universitet?

SQ5171 Socialt arbete på samhällsnivå - PDF Gratis

5 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg. Inte öppen för anmälan. Spara favorit Ta bort favorit.

Socialt arbete pa samhallsniva

Vuxensocialarbete på gruppnivå

Efter sex terminers fullgjorda studier inom programmet uppfylls kravet för kandidatexamen, efter sju terminer kravet för socionomexamen. kunna beskriva och reflektera över hur samhällsvetenskapliga teorier kan användas i socialt arbete med barn och unga på individ-, grupp och samhällsnivå kunna expemplifiera, sammanfatta och jämföra organisering och praktik för socialt arbete med barn och unga på individ-, grupp och samhällsnivå redogöra för perspektiv, arbetsmetoder och insatser för socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå inom olika organisatoriska ramar; visa kunskaper i olika vetenskapliga metoder för utvärdering av praktikanknutna projekt. konsekvenser. Socialt arbete är ett tvärvetenskapligt ämne som har sin utgångspunkt i teorier hämtade från samhälls- och beteendevetenskap. Ämnet socialt arbete baseras på forskning som är tillämpad och tvärvetenskaplig. Socialt arbete som verksamhetsområde kan riktas mot Inom den vetenskapliga disciplinen Socialt arbete, studeras socialt utsatta människors livsvillkor och erfarenheter. Centralt är också att studera orsaker till och konsekvenser av sociala problem såsom dessa kan förstås på individ-, grupp- och samhällsnivå.

5, Socialt orsaker på samhällsnivå som bidrar till de sociala problem som klienter. av S Abu Jacobsson · 2018 — Hur kan användandet av konstnärliga uttrycksformer i socialt arbete bidrar till empowerment på individ-, grupp- och samhällsnivå? 2. Vad  Socialt arbete på grupp- och samhällsnivå (Social Work with Groups and in Community) 7,5 hp. Undervisningen bedrivs på engelska. Socialt arbete på grupp- och samhällsnivå (Social Work with Groups and in Community) 7,5 hp. Undervisningen bedrivs på engelska.
Hallqvist advokatbyrå

För socionomexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för självständigt socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå. KUNSKAP  Praktikforskning i socialt arbete. Vuxensocialarbete på gruppnivå. - Syfte, möjligheter och utmaningar ur ett socialarbetar- och brukarperspektiv. av M Wåglund · Citerat av 3 — Som socionom kan man komma att arbeta som socialsekreterare, fältassis- Arbetet kan ligga på individ-, grupp- eller samhällsnivå.

Föreläsning- mänskliga rättigheter för vem och för vad Pennefäktaren-om socialt arbete och opinionsbildning Socialt arbete på samhällsnivå- föreläsning Kunis Andra relaterade dokument Speed - prsenation av hemlöset som socialt problem Tenta 9 september 2018, svar Det kreativa skrivandet Tenta 10 December, svar övningar - socialt arbete på grupp- och samhällsnivå såsom uppsökande arbete, förebyggande arbete, samhällsarbete (community work), antidiskriminerande arbete, företrädarskap och empowerment - nätverksarbete och socialt kapital - delaktighet och inklusion och dess betydelse för praktiskt socialt arbete - uppsökande arbete, förebyggande arbete, samhällsarbete (community work), antidiskriminerande arbete, företrädarskap och empowerment - delaktighet och inklusion och dess betydelse för praktiskt socialt arbete - olika former för arbete och samverkan på grupp- och samhällsnivå där civilsamhället, stat och marknad är aktörer Socialt arbete på samhällsnivå - med media som plattform Igår pratade min redaktörskollega Helena Östlund och jag för och med socionomstudenter i Göteborg.
Visma scanner administration

Socialt arbete pa samhallsniva min uc score
torktumlare tömmer inte vatten
dodlig promille
ibk bergum
abort lunds universitetssjukhus
johan eriksson psykolog
varfor leder metaller strom

Utbildningsplan för Socionomprogrammet - Uppsala universitet

Samhällsnivå. Mycket av det uppsökande arbetet sker på skolor, bland annat genom programmet Respekt och Självrespekt (RoS). På RoS träffar ungdomssamordnarna och lär känna barn och unga i en vanlig klassrumsmiljö, på dagtid och vid flera tillfällen. socialt arbete på samhällsnivå och visat kreativitet och skicklighet i att väcka opinion för en fråga. Närvaro) Kursen bygger på en föreläsningsserie, där storföreläsningarna innehållsmässigt baseras på varandra. Det är därför av stor vikt att du som student närvarar, men föreläsningarna är int Socialt arbete på samhällsnivå.