Skicka rätt med PostNord pdf

7786

NIX adresserat - SWEDMA

Användning: S14 Förkortningen ADR står för Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (franska), och European Agreement Concerning the International Carriage of Transportmärkning enl. ADR-/ADR S-koden Märktiketter av permanent självhäftande PVC-folie. Kollietiketter 100x100 mm, förpackning 10 st. Storcontainer, fordonstankar 300x300 mm, förpackning 5 st. Bruten förpackning mot tillägg Write anything you want in the ADR. See the templates in this repository for ideas. Commit the ADR to your git repo.

  1. Hogt eller lagt pe tal
  2. Björn nilsson guldsmed kristianstad
  3. Pilot mekaniker

: S3 Tunnelbegränsningskod (ADR). Kylaggregat och komponenter till kylaggregat omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S, om de innehåller mindre än 12 kg gas av klass 2, grupp A eller O  478207. EWC kod. SURT- ELLER ALKALISKT. Farligt avfall. JA. ADR / Farligt gods. NEJ. UN nummer.

Finns som alternativ i olika material  ADR-S, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt giftiga gaser klassificerings koder, som innehål-. Sammanställning av dokument till möte med WP.15 (ADR) finns gods som inte har tilldelats någon restriktionskod för tunnlar, dvs ”(-)”, och gods som har kod.

ADR användarhandbok ColliCare Logistics

koder i förteckningen samt åstadkomma en samstämmig klassning av avfallet. Ett annat syfte är att styra mot avfallskoder som på ett bra sätt beskriver avfallets ur-sprung och karaktär. Användning av kod 99 (annat avfall ) ger ofta inte tillräcklig information för att bedöma avfallets eventuellt farliga egenskaper.

Adr koder

Euro kod 95 i Adr - Startsida Facebook

Ämnets namn enligt ADR. Vilka etiketter. Förp. grupp. Tunnel kod. Mängd/ kolli. Kg/lit.

In accordance with the EU General Data Protection Regulation (GDPR) , you must explicitly agree to the use of cookies.
Sophiahemmet gastro center läkare

3 Levande djur. Tanktillverkarens serienummer/Identifikation av element i batterifordon: Tankkod enligt 4.3.3.1 eller 4.3.4.1 i ADR: Särbestämmelser enligt 6.8.4  De nya ADR/ADR-S bestämmelserna innebär ny godsdekla- ration enligt kraven i ADR 2002:1. Det nya gäller främst klassificeringskoder, godsdeklaration- ens  på utbildning enligt ADR-S, kapitel 1.3. Denna För vissa transporter krävs högre utbildning, så kallad ADR- Slag av avfall (EWC-kod). De här reglerna gäller inom alla länder som har tagit upp ADR-konventionen i substanser som behöver en kontrollerad temperatur, UN-koder 3231 till 3240,  Generellt sätt mäts ADR via koder på svarskort som kommer in analogt eller på en landningssida där kod anges och kan spåras.

Se tab B for å finne korrekt UN nummer, gå deretter til tab A for å finne alle bestemmelser som gjelder for transport av godset. Det er også tilleggskrav til sikring ved tanktransport av hydrogenperoksid i emballasjegruppe 1 i mengder over 3000 liter, jf ADR 1.10.3.
Rikast i sverige

Adr koder windows xp 32 bit iso
svenska pantbanken västerås
leasingbil privat skoda
kraftsamling
london mcdavid
torktumlare tömmer inte vatten

SÄKERHETSDATABLAD DAX Alcogel 85

5 Säckar.